Under denna vecka har vi återigen arbetat med matematikprojektet NCM.Här har eleverna jobbat med mönster genom att använda byggklossar. Några elever använde byggklossarna och mätte sig själva.

Lämna en kommentar