Fritidsorkestern är inställd!

Hej

Dagens fritidsorkester  idag kl 13:00 är inställd. En av lärarna på kulturskolan är sjuk. Vi kommer att skicka hem de elever som är med i orkestern och inte har fritids kl 13 idag.

 

Vänliga hälsningar

Elin & Kristin

Lämna en kommentar