Till alla elever och föräldrar i årskurs 2 på Stocksätterskolan!

Tisdag den 22/12 är terminens sista dag. Eleverna ska vara i skolan från kl. 08:00 till ca kl. 09:30Skolan börjar igen tisdagen den 12/1 kl. 08:00 och till kl. 14:15. 

Inför vårterminen kommer det vara en förändring i ledingen på skolan. Vår rektor Peter har valt att sluta och i tieto – appen finns ett meddelande från honom som lyder så här: 

Jag vill informera om att jag kommer att lämna min tjänst som rektor på Stocksätterskolan i samband med jullovet. Eleverna har fått informationen under måndagen. Jag har trivts bra på skolan och det har inte varit ett enkelt beslut att fatta. Stocksätterskolan är en fantastisk skola att jobba på! En rekrytering av rektor kommer att inledas inom kort och tills allt är klart kommer skolans biträdande rektor Sara att vara rektor.
 Med vänlig hälsning, Peter Malmström Jonsson 

En termin går fort och under dessa omständigheter känns det som den här höstterminen i årskurs 2 har gått i raketfart. Först vill vi tacka alla elever och föräldrar för den här terminen och tacka er för det goda samarbetet vi har tillsammans med er.   

Höstterminen har varit en intensiv period för era barn. Vi har flyttat tillbaka till Eken och jobbat in nya rutiner igen. Det har varit en lärorik termin, där era barn har utvecklats och lärt sig nya saker om sig själv och andra.  Vi har utvecklat förmågor som hänsyn, omtanke, sammanhållning och hur man är en god kamrat. Vi jobbar också med att förstå varför vi går i skolan och lär oss dagligen vad eget ansvar och eget driv är.  

Vi har under hösten arbetat med läsningen och skrivandet i svenskan och svenska som andra språk. Vi följer planeringen i Matematiksatsningen från NCM TRR och har lärt oss om omskrivning av tal. I december Har vi jobbat med uppställning av subtraktion och addition

Stocksätterskolan har under hösten präglats och påverkats av covid och det har gett olika konsekvenser för oss personal och elever på skolan. Vi upplever ändå att vi har en god kommunikation med er vårdnadshavare och är tacksamma för ert tålamod och förståelse.  

Alla elever har inte kunnat ha utvecklingssamtal och vi är medvetna om att det är något ni frågar efter. Hela skolan kommer att starta med att planera in hur vi ska genomföra samtal och hur det ska gå till nu tidigt under vårterminen i januari och februari. Det för att ge er ett läge med era barns kunskaper inför vårterminen. Håll utkik på bloggen så meddelar vi mer när arbetet är igång. 

Elin I klass 2A kommer att ha semester på måndag den 21/12 och tisdag den 22/12. Jasminka kommer att finnas i klassen dessa dagar och avsluta terminen tillsammans med eleverna 

Vi kommer att skicka med ett lite jullovsuppdrag till eleverna under ledigheten och det är att läsa, läsa själv och tillsammans med någon i familjen. Alla elever får med sig läsbingo hem att fyll i när man har läst. Läs gärna en kvart om dagen varje dag tillsammans med ditt barn.  

 

God Jul & Gott Nytt År 

Önskar 

Elin Jasminka Kristin Monika 

 

Lämna en kommentar