Modersmålsundervisning Ht 2024 Vt 2025

De barn som ska ha modersmålsundervisning i arabiska inför hösten 2024

kommer att få med sig lapp som ska fyllas i och åter till skolan nästa vecka ( v 16).

Obs !

Från och med nästa läsår kommer undervisningen i modersmål ske efter skoltid.Detta gäller hela skolan.

 

Lämna en kommentar