Om oss

Hej vårdnadshavare och elever i Förskoleklassen Ängen!

Vi som arbetar med era barn är Carina Johanzon, Kristin Noord o Monika Österberg. Carina och Monika har arbetat många år här på Stocksätterskolan. Kristin började i höstas men har tidigare erfarenhet från andra skolor.

På Ängen går det 44 härliga elever. De är uppdelade i tre grupper för att underlätta genomgångar och undervisning. Grupperna är dock inte statiska utan vi blandar vid tillfällen som passar eleverna. Vid den fria leken har eleverna möjlighet att själva välja vem de vill leka med. Vårt mål är att alla elever ska känna varandra i klassen.